Příklady termokamer

Podle použitého detektoru lze termokamery rozdělit na dva základní typy: s kvantovým detektorem a s tepelným detektorem. Tyto dva typy se liší svými vlastnostmi, cenou i oblastí použití.

Dále lze termokamery rozdělit na ruční (handhald) které v jednom přístroji integrují vše potřebné (včetně bateriového napájení a LCD obrazovky pro zobrazení výsledků měření) pro pořizování a vyhodnocování snímků v terénu. Protokoly o měření se pak vyhodnocují s pomocí speciálního SW v PC, přičemž některé termokamery umožňují i tzv. funkci instant report, kdy lze zjednodušené zprávy vytvářet přímo v termokameře během měření.

Termokamery s tepelným detektorem

Termokamery s tepelným detektorem mají oproti termokamerám s chlazeným detektorem jistá omezení. Jde především o teplotní citlivost: hranicí u termokamer s tepelným detektorem je v současné době hodnota cca 30 mK, což je sice pro většinu aplikací naprosto dostačující hodnota, ale termokamery s kvantovým detektorem dosahují teplotní citlivosti až 13 mK. A tento rozdíl je v některých (výzkumných, lékařských apod.) aplikacích zásadní. Druhý podstatný rozdíl je ten, že termokamery s tepelným detektorem jsou dnes konstruovány prakticky vždy pro citlivost ve vlnovém pásmu přibližně 7 až 14 µm (jednou z řady výjimek je dnes již historická termokamera Agema Thermovision 550 s detektorem PtSi se spektrálním rozsahem 3 až 5 µm), zatímco termokamery s kvantovým detektorem jsou v současné době konstruovány prakticky pro libovolné vlnové délky v pásmu 0,75 až 14 µm.

Dříve také platilo, že termokamery s tepelným detektorem mají menší rozlišení, tj. maximálně 640×480 (a dříve ještě méně). Toto omezení již v současné době neplatí a to díky termokamerám InfraTec, které dosahují rozlišení 1024×768 a více. Firma InfraTec je však jediná, která takové termokamery s tepelným detektorem vyrábí.

Ruční (handheld) termokamery

Níže jsou uvedeny termokamery firem Flir, Testo a InfraTec s rozlišením 320 x 240 (vyšší střední třída) až 1 024 x 768 (v současné době nejvyšší možná hodnota u termokamer s tepelným detektorem bez funkce Microscan) s tepelným detektorem.

Termokamera FLIR E60bx Termokamera FLIR E60bx

 • rozlišení: 320×240
 • teplotní citlivost: 45 mK
 • nejistota stanovení teploty: ± 2 °C nebo 2%
 • spektrální rozsah: cca 8 až 13 µm
Termokamera Testo 882 Termokamera Testo 882

 • rozlišení: 320×240
 • teplotní citlivost: 65 mK
 • nejistota stanovení teploty: ± 2 °C nebo 2%
 • spektrální rozsah: cca 8 až 14 µm
Termokamera FLIR T640 Termokamera FLIR T640

 • rozlišení: 640 x 480
 • teplotní citlivost: 35 mK
 • nejistota stanovení teploty: ± 2 °C nebo 2%
 • spektrální rozsah: cca 8 až 14 µm
Termokamera InfraTec VarioCam HD s rozlišením Termokamera InfraTec VarioCam HD Head

 • rozlišení: 1 024 x 768
 • teplotní citlivost: 45 mK
 • nejistota stanovení teploty: ± 2 °C nebo 2%
 • spektrální rozsah: cca 8 až 13 µm

Všimněte si, že z hlediska parametrů jsou si uvedené termokamery v podstatě podobné. A při vlastním pořízení termokamery by neměly rozhodovat jen tyto parametry (byť jsou samozřejmě zásadní), ale i další věci, jako kvalita SW pro tvorbu reportů (uživatelská přívětivost, možnosti a funkce výsledných reportů), možnost online přenosu dat do pc (radiometrické video), technická podpora, způsob ukládání a reprezentace dat, počet bitů při převodu analogového obrazu na digitální (12 bit, 14 bitový), možnosti a typy vyměnitelných objektivů a mnoho dalších věcí, které doporučujeme vždy pečlivě zvážit a konzultovat před nákupem.

Výše uvedené termokamery jsou spíše střední třída až vyšší střední třída. Zástupci nejlevnějších termokamery jsou modely FLIR i3, FLIR i5 a FLIR i7 s parametry uvedenými na obrázku. Pro srovnání jsou zde snímky (termogramy) z jednotlivých modelů termokamer.

Srovnání snímků pořízených termokamerou FLIR i3, termokamerou FLIR i5 a termokamerou FLIR i7

Stacionární termokamery

Stacionární termokamery se obvykle používají na zcela jiné aplikace než ruční handheld systémy. Jde o aplikace bezpečnostní, protipožární, trvalý monitoring procesů, strojové vidění, věda a výzkum apod. Stacionární termokamery se propojují s PC kde buď dochází k záznamu dat a jejich následnému vyhodnocení, nebo jsou vyhodnoceny online („na živo“) a zpětnou vazbou řídí proces, vyhodnocují teplotu lidského těla, riziko požáru apod.

Termokamera FLIR A5 Termokamera FLIR A5

 • rozlišení: 80 x 64
 • teplotní citlivost: 50 mK
 • nejistota stanovení teploty: ± 2 °C nebo 2%
 • spektrální rozsah: 7.5 – 13µm
Termokamera FLIR A615 Termokamera FLIR A615

 • rozlišení: 640 x 480
 • teplotní citlivost: 50 mK
 • nejistota stanovení teploty: ± 2°C nebo 2%
 • spektrální rozsah: cca 7.5 až 14 µm
Termokamera FLIR InfraTec VarioCam HD Termokamera InfraTec VarioCam HD head

 • rozlišení: 1 024 x 768
 • teplotní citlivost: 45 mK
 • nejistota stanovení teploty: ± 2 °C nebo 2%
 • spektrální rozsah: cca 8 až 13 µm

Ke stacionárním termokamerám se často pořizuje vhodné SDK (software development kit) či SW pro analýzu naměřených dat. Pokud uvažujete o tvorbě vlastních aplikací, před zakoupením se rozhodně informujte o možnostech a funkcích SDK knihovny.

Termokamery s kvantovým detektorem

Termokamery s kvantovým detektorem jsou vždy chlazené (kvantové detektory pro svou účinnou činnost vyžadují provoz při nízkých teplotách) a proto těžké (váha několik kilogramů) a stacionární. Zatímco u termokamer s tepelným detektorem je téměř vždy použit nějaký typ mikrobolometru, termokamery s kvantovým detektorem mohou být konstruovány s velmi odlišnými detektory (MIT, QWIP, InSb apod.) s různými spektrálními charakteristikami.

Zákazníkem jsem zde především vědecké, technické a vojenské ústavy, které se zabývají výzkumem v oblasti termografie a bezdotykového měření teploty.

Termokamera InfraTec VarioCam HD Termokamera InfraTec IR9300

 • rozlišení: 1 024 x 768
 • teplotní citlivost: 45 mK
 • nejistota stanovení teploty: ± 2 °C nebo 2%
 • spektrální rozsah: cca 8 až 13 µm

Termokamery pro noční vidění

Termokamery pro noční vidění pracují na stejném principu jako měřicí termokamery, tj. zaznamenávají intenzitu tepelného záření.

Aplikace pro noční vidění je hnacím motorem termografie, neboť armády po celém světě již desítky let investují do techniky nočního vidění obrovské částky, protože se pro ně jedná o jednu ze strategických technologií. Ostatně i výše zmiňované termokamery s tepelným detektorem jsou výsledkem vývoje pro Americkou armádu.

Ruční termokamera FLIR LS 64 pro noční vidění Termokamera FLIR LS64

 • rozlišení: 640 x 480 pixelů
 • teplotní citlivost: 50 mK
 • nejistota stanovení teploty: ± 2 °C nebo 2%
 • Dosah (detekce): cca 1 000 m
Ruční termokamera FLIR LS 64 pro noční vidění Termokamera FLIR M-618CS

 • rozlišení: 640 x 480 pixelů
 • teplotní citlivost: 50 mK
 • nejistota stanovení teploty: ± 2 °C nebo 2%
 • Dosah (detekce): cca 3 900 m
Tabulka vzdáleností pro termokameru LS 320x240
Tabulka vzdáleností pro termokameru LS 640x480
Popisek webu