Jaké výhody má termokamera oproti infrateploměru

Jaké výhody má termokamera oproti pyrometru? Používáme pyrometr v dílně při měření teploty během vrtání, aby nedošlo k zakalení vrtaného materiálu.

Dobrý den,

princip funkce termokamery a pyrometru je stejný, tj. bezdotykové měření povrchové teploty na základě intenzity (výkonu) dopadajícího tepelného záření.

Základní rozdíl mezi pyrometrem a termokamerou je v tom, že termokamera měří teplotu ve více než jednom bodě. Pyrometr měří teplotu v jednom bodě, resp. průměruje teplotu v nějaké kruhové oblasti (na to se často zapomíná). Jak je tato oblast velká záleží na detektoru a optice pyrometru. Kvalitnější pyrometry tuto oblast zobrazují pomocí obrazce, který se zobrazí na měřeném povrchu.

Na následujícím obrázku pyrometr průměruje teplotu z celé kruhové oblasti, která je na fotografii vymezena červeně. Termokamera v rámci jednotlivých pixelů také průměruje teplotu z nějaké oblasti, tato oblast je však mnohem menší než u běžných pyrometrů (opět zálež na přístroji, dnes jsou i pyrometry, které dokáží měřit teplotu na oblasti 1mm).

Rozdíl mezi termokamerou a pyrometrem

Pyrometr si lze představit jako termokameru s rozlišením 1x1, zatímco i nejlevnější termokamera FLIR i3 má rozlišení 60x60, tj. 3600 měřících bodů.

Termokamera vám tedy narozdíl od pyrometru pomůže zobrazit celé teplotní pole. Je to tím vhodnější, čím méně je teplotní pole v místě, které chcete měřit homogenní.

Rozdíl mezi termokamerou a pyrometrem

Rozhodně ale neplatí, že pyrometr je jakási horší termokamera. Každý z přístrojů má své využití a vhodné aplikace.

Také jsem nalezl toto video. Je v něm sice poměrně hodně "marketingového balastu", ale i tak poskytuje pravdivé informace o tom, jaké jsou rozdíly mezi oběma přístroji: http://www.youtube.com/watch?v=CTFq2SDzSwo&feature=share&list=PLoGlGMhoF2SpXrxfliyXcbX_IpK5cLOOT

Jan Sova

Vaše odpověď

Pro odeslání se nejdříve přihlašte.

Popisek webu