Nastavení IR kamery při měření budov, vhodná paleta

Rád bych se vás zeptal, jak nastavit teplotu pozadí a emisivitu při měření budov v zimním období? Jaká je nejvhodnější paleta pro diagnostiku budov?

Dobrý den,

i když je vaše otázka krátká, odpověď vůbec není snadná. Začnu tím jednodušším

1) Co se týče výběru palety

Paleta nijak neovlivňuje výsledky měření ani nepřidává do měření žádnou informaci. Barevnost palety pouze ovlivňuje, jak a jestli jsme schopni pouhým pohledem na snímek odhalit všechny teplotní anomálie (které nějak souvisejí se změnou teplotního profilu na měřeném objektu).

Ostatně posuďte sám, zda je pro vás některá paleta lepší než jiná... V praxi prostě používejte tu, na kterou jste si zvykl. Žádná složitost či "fígl" v tom není.

Různé palety, které lze použít při znázornění výsledků měření termokamerou. Jejich volba závisí především na osobních preferencí.

2) Nastavení termokamery

Jak správně nastavit termokameru při měření není vůbec jednoduché. Obecně lze říci, že měření ovlivňuje pět parametrů: - odražená zdánlivá teplota (tu zřejmě nazýváte "teplota pozadí") - emisivita - vzdálenost - teplota atmosféry - vlhkost atmosféry

Při malé vzdálenosti (řekněme 25 metrů) můžeme vzdálenost, teplotu atmosféry a vlhkost atmosféry zanedbat (tyto parametry ovlivňují měření jen málo) a stačí, pokud je nastavíme "rozumně" (umožňuje-li termokamera vůbec jejich nastavení, některé jednodušší termokamery toto nastavení neumožňují).

Co se týče emisivity a odražené zdánlivé teploty, tady Vám jednoduše neporadím. Úplně obecně: Emisivitu stavebního materiálu buď určíte z tabulky emisivit nebo změříte. Její změření ale není úplně jednoduché. Odraženou zdánlivou teplotu buď opět změříte (to je podstatně jednodušší), nebo odhadnete (v řadě případů to bohatě dostačuje).

Obecně platí, že emisivita stavebních materiálů je vysoká (0.9 a více) a odražená teplota bude v interiéru odpovídat teplotě vzduchu (pokud není zrovna zapnutý radioátor, který může pod jistým úhlem vyzařovat na měřený objekt). Dále platí, že čím je větší emisivita, tím je menší odrazivost a vliv odražené zdánlivé teploty je menší.

Celé této problematice se věnujeme cca 4 hodiny v rámci školení Termografická diagnostika budov.

Jan Sova

Vaše odpověď

Pro odeslání se nejdříve přihlašte.

Popisek webu