Ověření teploty infra teploměrem

Dobrý den,

byl jsem na školení v Centru termografie, kde jsem se dozvěděl, že z hlediska vlivu emisivity je důležité ověřovat měření teploty termokamerou pomocí teploměru. Mohu pro tyto účely použít infra teploměr?

Dobrý den,

bohužel, pyrometr (což je správný název pro infrateploměr) funguje na stejném principu jako termokamera, tj. je zde detektor IČ záření (nejčastěji tzv. tepelný, což si jistě pamatujete ze školení), který reaguje na dopadající tepelné záření (měří jeho intenzitu). Čili problém s emisivitou tu zůstává a navíc je zde problém na který jste možná zapomněl a který se jmenuje odražená zdánlivá teplota.

Jediný způsob, jak měření termokamerou nějak ověřit je buď dotykově pomocí dotykového teploměru (příkladem je Teploměr Testo 905 T2) nebo s pomocí materiálu se známou emisivitou, který je součástí měřeného povrchu (může to být nástřik barvy, nalepená páska apod.).

Pozor! Co se týče pyrometrů, není u nich výjimkou, že měří i v jiném vlnovém pásmu než 8 až 14 mikro (v něm naproti tomu pracují téměř všechny ruční nechlazené termokamery)... i to může být jedním z důvodů, proč se může zásadně lišit výsledek měření termokamerou a vašim pyrometrem. Viz údaj spektrální odezva v tabulce pyrometrů! Viz také přiložený obrázek.

Přeji hezký den.

Jan Sova

Spektrální rozsah pyrometrů

Vaše odpověď

Pro odeslání se nejdříve přihlašte.

Popisek webu