Přehled aplikací

Přehled aplikací

Jak již bylo řečeno, termokamera zaznamenává informaci o rozložení povrchové teploty měřeného objektu. Termokamera tedy měří množství tepelného záření a tuto informaci převádí na informaci o zdánlivé teplotě povrchu měřeného objektu. Z té pak lze, za určitých okolností, stanovit skutečnou povrchovou teplotu.

Tato informace může být využita při diagnostice měřeného objektu. Termografie tak nachází uplatnění při zjišťování tepelných ztrát ve stavebnictví a strojnictví, prediktivní údržbě elektrických strojů a zařízení, vyhledávání poškozených fotovoltaických panelů, vadných ložisek, zánětů pod kůží apod. Tzv. aktivní termografie se využívá při defektoskopii a diagnostice materiálů v letectví, metalurgii, výrobě kompositních materiálů apod.

Termokamery jsou také využívány pro včasnou signalizaci nebezpečí vzniku požáru. Jsou totiž schopny na vzdálenost mnoha desítek metrů odhalit místa, kde dochází k přehřívání a kde tedy může v dohledné době dojít ke vzniku požáru. Při řízení procesů může být využita informace o povrchové teplotě ve zpětné smyčce řídicího algoritmu a termokamery zde vystupují jako plošné senzory teploty (někdy jsou proto nesprávně nazývány jako „plošný pyrometr“).

Jak vidíte, všechny aplikace zde ani nevypíšeme, natož abychom se jim mohli podrobněji věnovat, popíšeme tedy jen některé, které jsou buď časté, nebo něčím zajímavé.

Termografická diagnostika budov

Diagnostika fotovoltaických elektráren

Kontrola vláken žárovek

Kontrola elektroinstalace a rozvodných skříní

Popisek webu