Školení

Klíčovým předpokladem ke správnému používání termokamery v praxi je absolvování odborného školení. Před koupí termokamery se vždy informujte jaké typy školení Váš dodavatel nabízí, co Vám školení přinese, jak probíhá, co obsahuje a zda jsou součástí školicí materiály. Školení a odpovědi typu: „samozřejmě Vás naučíme s termokamerou zacházet, pořizovat snímky a zpracovat vše v softwaru“, není odborným školením, ale pouhou teorií o tom, jak ovládat termokameru (tyto informace obsahuje návod k obsluze a ten Vás nenaučí zásadám bezkontaktního měření teploty).

Většina společností nabízí „nějaké“ zaškolení po zakoupení termokamery jako standard dodávky, někteří mají své školení zpoplatněné a někteří školení vůbec nenabízejí (té poslední možnosti se doporučujeme vyhnout – známka nedostatečné odbornosti dodavatele). Vždy se proto informujte jaké jsou možnosti před a po koupi termokamery. Základní typy školení jsou vhodné pro začínající termografické techniky, ale pro pokročilé uživatele a nebo specialisty v oboru (např. soudní znalci ve stavební technice) doporučujeme absolvovat pokročilé kurzy, které jsou zaměřeny vždy na daný obor.

Před koupí termokamery, základní kurzy, pokročilé kurzy či kurzy s mezinárodně uznávaným certifikátem nabízí Centrum termografie, o kterém se můžete dočíst níže.


Termokamera, školení termografie

Záměrem Centra termografie je vytvářet v České republice odbornou, technickou a znalostní základnu pro průmyslové, stavební a vědecko technické aplikace termografie. Tento záměr Centrum termografie naplňuje přednáškovou a publikační činností, odborným školením, aplikovaným výzkumem a vzděláváním mladých odborníků během odborných a diplomových stáží.

  Cíle Centra termografie v pěti bodech:

 • Zvyšování povědomí o termografii u odborné a neodborné veřejnosti
 • Podpora při vzdělávání na vysokých i středních školách v ČR a SR
 • Hledání nových aplikací a zavádění stávajích aplikací v ČR a SR
 • Poskytování odborných seminářů a školení o termografii v českém jazyce
 • Poskytování konzultačních služeb a zavádění metodik do praxe

 

  Obecná školení

 • Před zakoupením termokamery
 • Základy práce s termokamerou

 

  Specializovaná školení

 • Bezdotykové měření teploty v průmyslu
 • Termografická diagnostika budov
 • Diagnostika fotovoltaických elektráren
 • Lékařské aplikace termografie
 • Integrace stacionárních termokamer v průmyslu

 

  Akreditovaná školení

 • Akreditované školení s mezinárodně uznávaným certifikátem

 

  Individuální školení

 • Individuální firemní školení v místě sídla firmy

 

Veškeré informace o školeních získáte na stránkách Centra termografie zde.

Popisek webu