Tabulka emisivit

Níže je uvedena tabulka některých vybraných materiálů. Při použití jakékoli tabulky je třeba pamatovat na následující věci:

  • Emisivita je stanovena vždy pro určité vlnové délky, neboť emisivita je funkcí vlnové délky (tj. obecně se mění emisivita se změnou vlnové délky). Níže uvedená tabulka je pro rozsah vlnových délek 8 až 14 µm (z praktického důvodu, většina dnes vyráběných termokamer měří právě v tomto vlnovém pásmu). U každé tabulky musí být tato hodnota uvedena, jinak je tabulka nepoužitelná.
  • Emisivita je také funkcí teploty, i na to musí být pamatováno a u každé hodnoty musí být uvedeno pro jakou teplotu či rozsah teplot je stanovena. Jinak je hodnota emisivity opět neplatná.
  • Hodnoty jsou pouze orientační, což vyplývá i z vágního definování v tabulce (není udán typ povrchové úpravy, hodnota drsnosti apod.). Pro vaše měření doporučuji hodnotu emisivit stanovit, pokud je to možné. Řada provozoven má vlastní tabulku emisivit nejobvyklejších materiálů, které jsou měřeny.

 

Rozšířenou tabulku emisivit o další materiály naleznete např. v manuálu k termokameře FLIR.

materiál teplota emisivita
bronz leštěný 50 0,1
bronz leštěný 200 0,03
bronz oxidovaný 100 0,61
cihla červená hrubá 100 0,93
cihla šamotová 20 0,85
cihla šamotová 1000 0,75
omítnutá zeď 20 0,94
dlaždice, glazovaná 17 0,94
dřevo bílé, navlhlé 20 0,9
ebonit 0,89
hliník, leštěný plát 100 0,05
kůže, lidská 32 0,98
měď, leštěná 100 0,03
měď, oxidovaná 50 0,6-0,7
nerezová ocel, leštěná 700 0,7
nikl, drát 200 – 1200 0,1 – 0,2
olovo, lesklé 250 0,08
omítka, nehlazená 20 0,91
papír, bílý 20 0,7 – 0,9
písek 20 0,9
pryž, měkká, šedá, hrubá 20 0,95
půda, nasycená vodou 20 0,95
voda, led 0-20 0,96
železo, odlitek oxidovaný 38 0,63
železo, odlitek oxidovaný 538 0,76

 

  • Emisivita stavebních materiálů je obecně vysoká (existuje samozřejmě mnoho výjimek), tj. 0,85 a více.
  • Emisivita leštěných kovů je obecně nízká 0,1 a méně a je tím menší, čím je povrch hladší a lesklejší (méně oxidované).
  • Čím je kov více oxidovaný, tím je obecně větší jeho emisivita. Pokud je na povrch kovu nanesena barva (a dostatečně kryje povrch), je emisivita povrchu určena emisivitou této barvy a způsobem nánosu.
Popisek webu