Princip a funkce

Termokamera pracuje na principu bezdotykového měření teploty. Všechny předměty, jejichž teplota je větší než absolutní nula (a to jsou skutečně všechny předměty, se kterými se kdekoli ve známém vesmíru můžete setkat) vyzařují elektromagnetické záření.

Termokamera Tepelné záření Tepelné záření

 • Stefanův-Boltzmannův zákon
 • Planckův vyzařovací zákon
 • Emisivita

Více informací

Termokamera konstrukce termokamery Konstrukce termokamery

 • Termogram
 • Konstrukce termokamery
 • Elektronika pro prezentaci obrazu

Více informací

Termokamera parametry Parametry termokamery

 • Teplotní rozsah
 • Spektrální rozsah
 • Teplotní citlivost

Více informací

Funkce termokamery Měřící funkce termokamery

 • Měřící funkce
 • Alarmy
 • Funkce izoterma

Více informací

Konkrétní příklady termokamer Příklady termokamer

 • Ruční termokamery
 • Stacionární termokamery
 • Vědecko-výzkumné (R&D) termokamery

Více informací

Chyby a omyly při měření termokamerou Chyby a omyly při měření

 • Emisivita
 • Odražená zdánlivá teplota
 • Atmosféra a další vlivy

Více informací

Přehled aplikací termokamery Přehled aplikací

 • Elektrotechnika a těžký průmysl
 • Stavebnictví
 • Noční vidění a další aplikace

Více informací

Protože jsou požadavky na využití termokamery velmi odlišné i v rámci jednotlivých oborů, není možné vytvořit tabulku a stanovit, jaké nejnižší požadavky má splňovat např. termokamera pro stavebnictví či medicínu. To záleží na zamýšleném využití a stanovení parametrů a dalších požadavků (na software, příslušenství apod.) je záležitost pro odborníka, kterého můžete o tuto službu požádat, např. v Centrum termografie.

Další informace: kontaktovat odborníka
Popisek webu